Væsketette hansker

Nitrilhanske grønn 0,4mm

Væsketette hansker

Nitrilhanske grønn 0,4mm

Materiale: Nitril:
Tynn og smidig grønn nitrilhanske 33cm. Tykkelse 0,4mm. Beskytter mot oljer, flere syrer og mange kjemikalier, rensemidler, løsemidler m.m. Gripemønster og god fingerfølsomhet. Brukes i næringsmiddelindustrien, laboratorier m.m.

Bunter med 12 par. Kartonger med 120 par.
Varenr.:
Størrelse:
NOBB nr:
EAN kode
Nr. 588.60
7
54089136
7048290588603
Nr. 588.61
8
54089155
7048290588610
Nr. 588.62
9
54089166
7048290588627
Nr. 588.63
10
54089174
7048290588634
last ned datablad
Høy risiko

Høy risiko

Hansker i kategori 3 er testet etter samme standarder og i de samme institutter som kategori 2. For å tilfredstille kategori 3 må imidlertid produksjonen være kvalitetssikret. Disse hanskene kan beskytte mot for eksempel svært farlige stoffer. De skal beskytte mot skader som oppstår i situasjoner der brukeren kan ha vanskeligheter med å oppdage risikoen i tide.
 
EN420

EN420

Generellle krav til vernehansker.
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
EN388:2016
4101X

EN388:2016

EN 388:2016-standarden er en oppdatert utgave av EN 388:2003. Denne nye EN 388-standarden krever i visse omstendigheter mer om­fatt­ende testing enn EN 388:2003. Dette gjelder spesielt kuttbeskyttelse ettersom en ny kategori av beskyttelse er innført. I den nye kategorien for kuttbeskyttelse brukes det nå et rett knivblad, testprøven fra hansken skjæres diagonalt, og det brukes en bestemt kraft i Newton.

 
Egenskap/Ytelse 1 2 3 4 5  
A = Slitasjemotstand (antall omdreininger) 100 500 2000 8000    
B = Kuttmotstand - sirkelformet knivblad (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  
C = Rivemotstand (Newton) 10 25 50 75    
D = Punkteringsmotstand (Newton) 20 60 100 150    
Ytelsesnivå A B C D E F
E= Kuttmotstand - rett knivblad (Newton) 2 5 10 15 22 30
F = Slagbeskyttelse  Merkes med "P" hvis testen er bestått 
 
EN 374: 2016 Type A
AJKLOT

EN 374: 2016 Type A

Type A = Minimum 6 kjemikalier må oppnå ytelesesnivå 2.

EN 374:2016

Den nye EN 374:2016 standarden inneholder oppdaterte krav og tester, og spesifiserer tre beskyttelsesnivåer basert på testresultatet for gjennomtrengning.
 
nivå 1 2 3 4 5 6
Gjennomtrengningstid 10 Min 30 Min 60 Min 120 Min 240 Min 480 Min

Nye listen over kjemikalier som hansken er testet på. (6 flere enn EN 374:2003) 
Bokstav kode Kjemikal CAS-nummer Klasse
A Metanol 67-56-1 Primæralkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Aceton-nitril 75-05-8 Nitril-forbindelse
D Diklormetan 75-09-2 Klorinert parafin
E Karbondisulfid 75-15-0 Organisk svovelforbindelse
F Toluen 108-88-3 Aromatisk hydrokarbon
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterosyklisk og eterforbindelse
I Etylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Mettet hydrocarbon
K Natriumhydroksid 40% 1310-73-2 Uorganisk base
L Svovelsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre Metanol
M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Uorganisk mineralsyre Oksiderende
N Eddiksyre 99% 64-19-7 Organisk syre
O Ammoniumhydroksid 25% 1336-21-6 Organisk base
P Hydrogenperoksid 30% 7722-84-1 Peroksid
S Hydrogenfluorsyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd
  
EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

Beskytter mot bakterier og sopp. Det vil stå "VIRUS" under piktogrammet dersom hansken tilfredsstiller kravene i virusmetoden.
 
EN 1186

EN 1186

Dette piktogrammet indikerer at hansken er egnet for håndtering av matvarer. Merk at det kan være begrensninger for visse matvaregrupper
Batex

Batex

Vårt varemerke.

Nitril:

Nitril hansker er laget av syntetisk gummi og er meget elastisk. De inneholder ikke latex proteiner og gir utmerket motstand mot punktering og tårer. Nitrilhansker er tre ganger mer motstandsdyktig mot punktering enn gummi, og kan brukes til å tilby overlegen motstand til mange typer kjemikalier.

Sizes Sizes