Væsketette hansker

Universalhanske gummi

Væsketette hansker

Universalhanske gummi

Materiale: Naturgummi (Latex):
En hanske i naturgummi med tynt for. Meget god god passform og fingerfølsomhet. Utvendig gripebelegg som gir godt grep både på tørre og våte gjenstander. Beskytter mot mange kjemikalier og beskytter ved kontakt med varme gjenstander. Godkjent til bruk ved kontakt med matvarer. Lengde 30 cm.

Bunter med 12 par. Kartonger med 72 par.
 
Varenr.:
Størrelse:
NOBB nr:
EAN kode
Nr. 560.75
8
54089658
7048290560753
Nr. 560.76
9
54089662
7048290560760
Nr. 560.77
10
54089677
7048290560777
Nr. 560.78
11
54089696
7048290560784
last ned datablad
Høy risiko

Høy risiko

Hansker i kategori 3 er testet etter samme standarder og i de samme institutter som kategori 2. For å tilfredstille kategori 3 må imidlertid produksjonen være kvalitetssikret. Disse hanskene kan beskytte mot for eksempel svært farlige stoffer. De skal beskytte mot skader som oppstår i situasjoner der brukeren kan ha vanskeligheter med å oppdage risikoen i tide.
 
EN420

EN420

Generellle krav til vernehansker.
Merking - Størrelse - Konstruksjon - Ph - vedi - Krominnhold)
EN388:2016
3142X

EN388:2016

EN 388:2016-standarden er en oppdatert utgave av EN 388:2003. Denne nye EN 388-standarden krever i visse omstendigheter mer om­fatt­ende testing enn EN 388:2003. Dette gjelder spesielt kuttbeskyttelse ettersom en ny kategori av beskyttelse er innført. I den nye kategorien for kuttbeskyttelse brukes det nå et rett knivblad, testprøven fra hansken skjæres diagonalt, og det brukes en bestemt kraft i Newton.

 
Egenskap/Ytelse 1 2 3 4 5  
A = Slitasjemotstand (antall omdreininger) 100 500 2000 8000    
B = Kuttmotstand - sirkelformet knivblad (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0  
C = Rivemotstand (Newton) 10 25 50 75    
D = Punkteringsmotstand (Newton) 20 60 100 150    
Ytelsesnivå A B C D E F
E= Kuttmotstand - rett knivblad (Newton) 2 5 10 15 22 30
F = Slagbeskyttelse  Merkes med "P" hvis testen er bestått 
 
EN 374: 2016 Type A
AKLMOT

EN 374: 2016 Type A

Type A = Minimum 6 kjemikalier må oppnå ytelesesnivå 2.

EN 374:2016

Den nye EN 374:2016 standarden inneholder oppdaterte krav og tester, og spesifiserer tre beskyttelsesnivåer basert på testresultatet for gjennomtrengning.
 
nivå 1 2 3 4 5 6
Gjennomtrengningstid 10 Min 30 Min 60 Min 120 Min 240 Min 480 Min

Nye listen over kjemikalier som hansken er testet på. (6 flere enn EN 374:2003) 
Bokstav kode Kjemikal CAS-nummer Klasse
A Metanol 67-56-1 Primæralkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Aceton-nitril 75-05-8 Nitril-forbindelse
D Diklormetan 75-09-2 Klorinert parafin
E Karbondisulfid 75-15-0 Organisk svovelforbindelse
F Toluen 108-88-3 Aromatisk hydrokarbon
G Dietylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterosyklisk og eterforbindelse
I Etylacetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Mettet hydrocarbon
K Natriumhydroksid 40% 1310-73-2 Uorganisk base
L Svovelsyre 96% 7664-93-9 Uorganisk mineralsyre Metanol
M Salpetersyre 65% 7697-37-2 Uorganisk mineralsyre Oksiderende
N Eddiksyre 99% 64-19-7 Organisk syre
O Ammoniumhydroksid 25% 1336-21-6 Organisk base
P Hydrogenperoksid 30% 7722-84-1 Peroksid
S Hydrogenfluorsyre 40% 7664-39-3 Uorganisk mineralsyre
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd
  
EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

Beskytter mot bakterier og sopp. Det vil stå "VIRUS" under piktogrammet dersom hansken tilfredsstiller kravene i virusmetoden.
 
EN 407 Vernehansker mot termisk risiko
x2xxxx

EN 407 Vernehansker mot termisk risiko

Dette piktogrammet spesifiserer termisk ytelse i vernehansker mot varme og/eller ild. Det er seks beskyttelsesnivåer knyttet til bestemte egenskaper.
Egenskaper Ytelsesnivå
a = Motstand mot åpen ild 0-4
b = Motstand mot kontakt varme 0-4
c = Motstand mot gjennomtrengende varme 0-4
d = Motstand mot strålevarme 0-4
e = Motstand mot mindre dråper flytende metall 0-4
f = Motstand mot store dråper flytende metall 0-4
EN 1186

EN 1186

Dette piktogrammet indikerer at hansken er egnet for håndtering av matvarer. Merk at det kan være begrensninger for visse matvaregrupper
Batex

Batex

Vårt varemerke.

Naturgummi (Latex):

Latex er et sterkt, elastisk materiale som kommer fra gummiplanten. Et naturmateriale som sitter godt på hånden og beskytter mot en del basiske produkter og rengjøringsmidler. Kan gi latex allergi.

Sizes Sizes