Personvernerklæring

 

Personvernerklæring

Hanske-Companiet AS ønsker å gjøre din kundeopplevelse bedre. Som del av dette vil vi derfor at du skal føle deg trygg når du bruker våre nettsider. Vi forstår at du er opptatt av å vite hvilken informasjon som samles inn ved bruk av våre sider, og at vi forvalter dine opplysninger på en sikker måte. Denne erklæringen over personvern er laget for å gi deg svar på det du måtte lure på om personopplysninger.

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger innebærer enhver opplysning som direkte eller indirekte kan brukes for å identifisere en person eller en persons atferdsmønster. En person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson. Opplysninger kan for eksempel innebære fornavn, etternavn, adresse, emailadresse, telefonnummer eller andre kontaktopplysninger.


 

 

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Hanske-Companiet AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med å kontakte oss ved bruk av kontaktskjema. Informasjonen her brukes utelukkende til å respondere på henvendelse, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av cookies og nettkapsler med mindre annet er spesifisert. Formålet med behandlingen er for å kunne levere tjenester som avtalt med sluttbruker.

 

Hva er det rettslige grunnlaget?

Dette er for å kunne ta kontakt med forbruker for å svare på henvendelser/

For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig. 

Hvilke personopplysninger behandles?

Denne nettsiden bruker kontaktskjema - og samler inn data via denne.

Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. 

Hvor hentes opplysningene fra?

Denne nettsiden henter inn personopplysninger du frivillig gir oss via skjemaer på nettsiden, og via nettkapsler og cookies som settes på nettsiden.

 

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.


 

Følgende informasjonskapsler brukes på nettsiden / se vår cookiesinformasjon - med lenke til riktig plass 

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Hanske-Companiet AS/www.batex.no kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Hanske-Companiet AS.


 

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysningene lages via Getynetplatformen i vårt CMS system. Vi sletter brukeropplysningen fra systemet når et kundeforhold er avsluttet. 

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til innsyn i personopplysningene Hanske-Companiet AS behandler om deg, og du har rett til å kreve at personopplysningene dine rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve at dine personopplysninger slettes. Ved slike forespørsler vil alle dine personopplysninger slettes, med mindre fortsatt oppbevaring av personopplysningene er påkrevd ved lov, eller tillatt som følge av Uteleirs berettigede interesser. Hanske-Companiet AS kan fortsette å oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

 

Ta kontakt med  oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt under behandlingsansvarlig dersom du ønsker å utøve dine rett til å: motta informasjon om hvilke personopplysninger behandlingsansvarlig behandler om deg; endre, korrigere eller oppdatere personopplysningene dine; kreve at personopplysninger slettes; trekke tilbake ditt samtykke til innhenting, behandling og bruk, eller utlevering av dine personopplysninger til tredjepart; motta informasjon om din rett til dataportabilitet, dvs. din rett til å motta, gjenbruke eller overføre personopplysninger du har oppgitt til Hanske-Companiet AS.

Dersom du mener at Hanske-Companiet AS behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Hvordan sikres opplysningene?

Ved evnt sikkerhetsbrudd eller feilbehandling tar vi kontakt med vår leverandør av tjenesten, DCode  Websolutions. De har egne rutiner for dette. 

Kontaktinformasjon.

 

Kontakt oss på: post@batex.no eller tlf. 64939900