Sikkerhet og kvalitet

Her er det informasjon om de ulike kategoriene og merkingene som finnes på hanskene. Hanskematriellet og måten hanskene er behandlet på og hvordan de testes gir utslag i ulike merkinger. Se under for mer forklarende informasjon om piktogrammer, materiale og CE kategorier.
CE
Minimal risiko
Middels risiko
Høy risiko
Høy risiko dresser
EN420
EN 388 - Vernehanske mot mekaniske skader
EN388:2016
EN374-2:2003
EN374-3:2003
EN374-3:2003 del 2
EN 374: 2016 Type A
EN 374:2016/ Type B
EN 374:2016/ Type C
EN ISO 374-5:2016
EN 511 Vernehansker mot kulde
EN 407 Vernehansker mot termisk risiko
EN 1186
EN 455
EN 381
EN 60903
EN 1149
EN 1082
EN 659
EN 421
EN 14605
EN 16350
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1149-5
EN 14126
EN 1073-2
ANSI/ISEA 138
Batex
Trygge tekstiler
Sanitized beskyttelse
Touchscreen
Hanskematerialer
LÆR (SKINN OG HUD)(overskrift)
Sizes Sizes